โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล Bronze Award จากสมาคม Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE)
ศุกร์ 23 กันยายน 2559

ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Folding ECO Sand (FES) ไปนำเสนอผลงานนวัตกรรและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women's... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ U มี Ideas MCOT AWARDS 2016
ศุกร์ 23 กันยายน 2559

การคัดเลือกรอบแรกมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดโครงการ U มี Ideas ทั้งหมด 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ภาค คือ ทีมจากภาคเหนือกับภาคอีสาน 15 ทีม เช่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมจากมหาวิทยาลัยภาคกลางกับภาคใต้ 15 ทีม เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น  โดยต้องผ่านการอบรมจาก บริษัท      อสมท จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรม เดอ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  จากนั้นทำการคัดเลือกเหลือ 9 ทีมสุดท้าย โดยทีมท... >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ
อังคาร 16 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิษย์เก่าและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค 59 ดังนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสถาปัตยราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลออกแบบประตูวัฒนธรรมล้านนา
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบประตู (แห่งใหม่) สู่วัฒนธรรมล้านนา Gateway to Lanna Heritage ตามโครงการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ท่... >> อ่านต่อ


นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
อังคาร 2 สิงหาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต โดยนายพรหมพัฒน์  โชติสิรดานันท์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการประเภทความพิการทางร่า... >> อ่านต่อ


นักศึกษาราชมงคลล้านนาคว้าแชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม Explosion 1  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว ( >> อ่านต่อ


โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู
อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2559

ตามที่ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย ๑) บ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , ๒) บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ๓) บ้านหลวง ตำบลโ... >> อ่านต่อ


ผศ.วาสนา สายมา เจ้าของผลงาน “โคมไฟปะการัง” ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

ผศ.วาสนา  สายมา  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เจ้าของผลงาน  “โคมไฟปะการัง”ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการExhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange  ณ เมืองเอดินเบอระ สก็อตแลนด์ และงาน  ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ค. 2559แสดงผลงาน Clerkenwell Design Week ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24-27  พ.ค. 2559เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ และบริติช เคานซิล ประเทศไทย โดยมีคุณ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาออกแแบบสื่อสาร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ประเภทอุดมศึกษา
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

นายสุรพงษ์ เหลืองลานนา และ นายฉัตรพล ประสบโชคชัย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานหนังสั้นวิทยาศาสตร์เรื่อง Tree of Savior ในการประกวดโครงการ Short Science Film ประจำปี 2558 ประเภทอุดมศึกษา จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 42


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา