โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-28 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2021-12-28

ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
อังคาร 28 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ รับรางวัล The Best Project จากโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สำหรับโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP
อังคาร 28 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในรอบ Final Competition (17 ทีม จาก 6 ประเทศ) ที่ได้รับรางวัลที่ 3 Competition Champion Third Prize  เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ, นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์, นายปภังกร มรม่วง, นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร, นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์ ซึ่งการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหน่วยงา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ
อังคาร 28 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Bronze Award สาขา Architectural Project: Customize Hope Chiang Mai Green Field Hospital ในการประกวด Asia Young designer Awards Thailand 2021 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา