โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 บทความ

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021 โดยนักศึกษาจากหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลประเภทผลงาน ต้นแบบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging : ST) จำนวนทั้งหมด 7 ผลงาน จากจำนวน 245 ผลงานทั่วประเทศ (ที่มาจาก : >> อ่านต่อ


วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ
อังคาร 24 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดโครงการ “วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ ให้การกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผศ.วิทยา ผลวิฑูรย์ หัว... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 285


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา