โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในรอบ Final Competition (17 ทีม จาก 6 ประเทศ)

ที่ได้รับรางวัลที่ 3 Competition Champion Third Prize 

เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ, นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์, นายปภังกร มรม่วง, นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร, นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์

ซึ่งการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหน่วยงานในประเทศจีนและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 17 ทีม จากประเทศจีน เมืองกวางโจว เมืองปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลงานของทั้ง 17 ทีมได้ถูกสร้างจริงและจัดแสดงอยู่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา