โลโก้เว็บไซต์ YETTEH BAMBOO FISH TRAP | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

YETTEH BAMBOO FISH TRAP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในรอบ Final Competition (17 ทีม จาก 6 ประเทศ) ที่ได้รับรางวัลที่ 3 Competition Champion Third Prize&...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา