โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-20 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2022-01-20

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านทักษะผู้นำ นายปฎิภาณ โลราช นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นายณัฐกาณต์ กันทะวงค์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านสร้างชื่อเสียง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา