โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 982 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา