โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด 2565 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 662 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบ ทุนการศึกษาให้นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2565 ได้มอบการทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน โดยมอบทุนละ 35,000 บาทแบ่งเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาทและผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่

โดยรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้ นางสาวพิมพ์สยาม พรหมพิทักษ์ นางสาวอัจฉรา บุญสวัสดิ์ นายจิระศักดิ์ ทาริยะชัย นางสาวทยา คะจรรยา สำหรับ" กองทุนช่างเถิด" โดยมูลนิธิช่างเถิดถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนและต่อยอดให้กับนักศึกษาศิลปะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นศิลปินในอนาคตและเพื่อที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานให้วงการศิลปะในประเทศไทยได้มีศิลปินคุณภาพต่อไป

โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook เพจมูลนิธิ Chang Therd Foundation

#กองทุนช่างเทิด #มูลนิธิช่างเถิด #ChangTherdFoundation #ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 #ทุนการศึกษา #นักศึกษาศิลปะ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

https://www.greatstarsartshow.com/art/16032


คลังรูปภาพ : ช่างเถิด65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา