โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู และงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ 
ซึ่งเป็นการประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ วิจัย และการบริการชุมชน ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังการประชุม ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร (CQUT) เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติแด่ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย


คลังรูปภาพ : CQUT


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา