โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-21 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2018-05-21

การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู และงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา