โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2836 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลการตัดสินมีดังต่อไปนี้

ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลชมเชยอันดับ 5 - นางสาวอริสา ทาศักดิ์

ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลชมเชยอันดับ 2 - นางสาวพัชราพร จันทร์พลอย
รางวัลชมเชยอันดับ 3 - นางสาวนรีกานต์ ปุราชะกา
รางวัลชมเชยอันดับ 4 - นางสาวจุฑาภรณ์ สมสงวน
รางวัลชมเชยอันดับ 5 - นางสาวกานต์ชนา เวียงโอสถ


คลังรูปภาพ : 4.0


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา