โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.ล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.ล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดโครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ ห้องบรรยายหลักสูตรออกแบบสื่อสาร อาคาร 9-102 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยภายในงานจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบกราฟิกที่แสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่น" จากวิทยากรมากประสบการณ์ คุณอนุกูล เหมาลา นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง นกฮูกดีไซน์ สตูดิโอ เชียงใหม่ 

และนำผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนามณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำมาปฏิบัติงานออกแบบผลิตสื่อ และจัดเตรียมนิทรรศการผลงานร่วมกัน ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2559 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา