โลโก้เว็บไซต์ โครงการ พุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559 เปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้งานศิลป์ โอกาศแสดงผลงานร่วมกับศิลปินระดับประเทศ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการ พุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559 เปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้งานศิลป์ โอกาศแสดงผลงานร่วมกับศิลปินระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา