โลโก้เว็บไซต์ นกฮูกดีไซน์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นกฮูกดีไซน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.ล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดโครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านอ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา