โลโก้เว็บไซต์ เปศล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เปศล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาทัศนศิลป์รับรางวัลการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จ.ชลบุรี
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม การนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ บริเวณเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา