โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-02 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2016-12-02

โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.ล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดโครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องบรรยายหลักสูตรออกแบบสื่อสาร อาคาร 9-102 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยภายในงานจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบกราฟิกที่แสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่น" จากวิทยาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา