โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ได้มีการต้อนรับ และ แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา

ในการตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessmentออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา