โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 730 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หลักสูตร

และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

จัดโครงการ Art & Arch camp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ทั้งนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ

โดยมีหัวข้อการประกวด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

การประกวดงานปั้น (เซรามิก ประติมากรรม)

ประกวดวาดเส้นหุ่นนิ่ง (Drawing)

ประกวดการออกแบบ “Character Design”

ประกวดงานสถาปัตยกรรมภายใน

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ในการนี้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอขอบพระคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และทุกโรงเรียนใน อ.ฝาง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

แล้วพบกันใหม่ใน RMUTL ART AND ARCH CAMP 2024 นะครับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา