โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ART AND ARCH CAMP 2024 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

RMUTL ART AND ARCH CAMP 2024

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนา



RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หลักสูตร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ Art & Arch camp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ค...




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา