โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1084 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านทักษะผู้นำ

นายปฎิภาณ โลราช นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐกาณต์ กันทะวงค์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านสร้างชื่อเสียง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา