โลโก้เว็บไซต์ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 22 มกราคม 2565

โดยแยกห้องสอบตามหลักสูตรตามประกาศนี้นะคะ

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0835820788ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา