โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 สิงหาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 10328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13  สิงหาคม  2561 
ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับ รางวัล  Gold   Award   ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ) สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร  อาหาร  และเทคโนโลยีชีวภาพ   จากผลงานวิจัยเรื่อง “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี ,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ ,ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง   ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand  Research Expo  2018 )” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทารา และ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา