โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา