โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งเก็บรอบ  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งเก็บรอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ(แบบเก็บระยะวิ่ง)ในโครงการวิ่งเก็บรอบ  (10 กิโลเมตร) ผู้ที่วิ่งครบตามจำนวน จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากทางผู้จัดกิจกรรม โดยสามารถวิ่งได้สองสนามคือ สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และสนามฟุตบอล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (รับสมัครเพียง 200 คนเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

กติกา การวิ่งเก็บรอบ :

1. ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมจะต้องได้ตรวจสมรรถภาพกาย ก่อน - หลัง การวิ่งเก็บรอบ ทุกคน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวิ่งให้ครบ จำนวน 10 กิโลเมตร 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักวิ่งสามารถวิ่งกี่รอบก็ได้ตามความสามารถ (ไม่จำกัดรอบต่อวัน)  
5. กำหนดการวิ่งจะเก็บรอบ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น. เท่านั้น
6. หากวิ่งไม่ครบตามที่กำหนดจะไม่ได้รับเหรียญ

**กำหนดการจะเริ่มเก็บรอบการวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น**


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา