โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรางวัล  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับรางวัล

"รางวัลราชมงคลสรรเสริญ"
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
วันราชมงคล "มงคลแห่งพระราชา"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา