โลโก้เว็บไซต์ อ.ลิป รางวัลราชมงคลสรรเสริญ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ลิป รางวัลราชมงคลสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรางวัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับรางวัล "รางวัลราชมงคลสรรเสริญ" ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา