โลโก้เว็บไซต์ ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2561 Art&Arch Camp | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2561 Art&Arch Camp

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว_Camp1

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว_Camp2

 

สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ทางคณะจะแจ้งรายละเอียดของขั้นตอนการสมัครทางอีเมลในวันที่ 20 กันยายน 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา