โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1077 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีแด่ นายภาณุพงศ์ คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท 
ในโครงการประกวดภาพวาดนวัตกรรม
Live Innovation Thailand Painting Contest 2017
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” ในระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

รับรางวัลจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ


คลังรูปภาพ : Innovation


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา