โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,รองคณบดี และอาจารย์

ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคำโดย นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

ร่วมกับ ได้ออกสำรวจข้อมูลเมือง ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ

โดย นำแนวคิดในการใช้นิเวศทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มากำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น ริมแม่น้ำลาว ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา