โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Award IIDC | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Award IIDC

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Medal

ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเวที Gold Award IIDC : Hong Kong International Invention and Design Competition

และผลงานของนักศึกษาได้รับคัดเลือก ให้นำไปจัดแสดงงานที่ประเทศฮ่องกง 

#ออกแบบอุตสาหกรรม #ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม #ราชมงคลล้านนา #industrialdesign #rmutl


คลังรูปภาพ : Gold Award IIDC


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา