โลโก้เว็บไซต์  MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 431 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรม

การออกแบบ และสถาปัตยกรรม MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2024” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุม รล.406 อาคารเรียนรวมฯ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

และศึกษาดูงานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เชียงใหม่ บ้านจ๊างนัก พ่อครูเพชร วิริยะ และ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง เฮินฮอมศิลป์


คลังรูปภาพ : MOU Art Workshop 2024


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา