โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-05 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2023-05-05

MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2024” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา