โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร สร้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
ภายใต้โครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน
.
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ชุมชนบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
.
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา