โลโก้เว็บไซต์ โครงการ RMUTL Art and Arch Camp 2565 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการ RMUTL Art and Arch Camp 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์  รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ RMUTL Art and Arch Camp

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ  
พิเศษ!! มีการคัดเลือกให้โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  และหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
.
ขอขอบคุณน้อง ๆ ม.6 และปวช. ที่ให้ความสนใจกิจกรรม Art and Arch Camp ครั้งนี้

#คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา