โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3

ที่ได้รับรางวัล Bronze Award สาขา Architectural

Project: Customize Hope Chiang Mai Green Field Hospital

ในการประกวด Asia Young designer Awards Thailand 2021


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา