โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการผลงานออกแบบสื่อสาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการผลงานออกแบบสื่อสาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 807 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด นิทรรศการผลงานออกแบบสื่อสาร

ในชื่อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

จัดโดย หลักสูตรออกแบบสื่อสาร สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมฯ

ซึ่งเป็นผลงานจากนักศึกษาที่ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยทักษะ และความสามารถ นำเสนอต่อคณาจารย์และบุคคลทั่วไป

ณ หอแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เจ็ดยอดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา