โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการผลงานออกแบบสื่อสาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา
ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด นิทรรศการผลงานออกแบบสื่อสาร ในชื่อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา จัดโดย หลักสูตรออกแบบสื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา