โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการแสดงงานออนไลน์ “Limitless Art Exhibition” กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการแสดงงานออนไลน์ “Limitless Art Exhibition” กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานแสดงนิทรรศการสื่อศิลปะออนไลน์ ของนักศึกษาสื่อศิลปะชั้นปีที่ 2-4 สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา

ในนิทรรศการชื่อ LIMITLESS Art Exhibition (online) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 พิธีเปิดแสดงนิทรรศการออนไลน์เวลา 17.00 น.

ณ เพจชื่อ "Limitless Art Exhibition-media art"

Sunday 17th October 5.00 p.m. - 7.00 P. at Dream Space Gallery CNX / Chiang Mat Night Bazaar Opening reception 5.00 p.m.

Facebook LIVE : Limitless Art Exhibition-media art Link: https://www.facebook.com/Limitless-Art-Exhibition-Media-Art-110387604754445/

 


 

 

Media Art 1 Media Art 3 Art Thesis Preparation

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา