โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบ

ในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิษย์เก่าและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค 59 ดังนี้


รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
นายกฤษฎา ลาโซ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
นายปาจารย หู
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล
1. นางสาวสิริกร  ก้อใจ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่

2. นางสาวเบญจมาศ สายคำอ้าย
โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
1. นายศราวุฒ  เขื่อนเพชร
โรงเรียนยุพราช

2. นายณัฐภัทร ลำพูน 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

3. นางสาวอริสา เริงแสวง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทั้งนี้ รางวัลจะทำการจัดส่งไปให้ที่โรงเรียนของนักเรียน


รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่ม 1 : มัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาตอบกลับโดยการกรอกแบบฟอร์มตอบรับ >> https://goo.gl/forms/Th48yEqXx69pttzZ2)

"ถ้าไม่ตอบกลับ ถือว่าสละสิทธิ์"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา