โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-16 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2016-08-16

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ
อังคาร 16 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิษย์เก่าและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค 59 ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา