โลโก้เว็บไซต์ สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ ประจำปี 2559 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2007 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญน้องๆมัธยม สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ

ในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์การค้า MAYA ชั้น 4

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ >> https://goo.gl/forms/CRNvWEyq7caaQJku1

.

.                                                                                                                                                                                                           .


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา