โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-26 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2016-07-26

สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ ประจำปี 2559
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขอเชิญน้องๆมัธยม สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ ในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559ณ ศูนย์การค้า MAYA ชั้น 4ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ >>  >> อ่านต่อ


โครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 2
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

       ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ในวันที่  27 กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 3  ชั้น  2  อาคารเรียนรวม   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา