โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตร สถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตร สถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตร สถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3
1) นายพุฒิพงศ์ แผ่นทอง ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2) น.ส.อภิญญา สิทธิสงคราม ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3) นายวรพล ฟูน้อง ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชมเชย
4) น.ส.ปรียาดา รัตนบุรี ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชมเชย
****
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
*****
โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตรัง
2.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
3.มทร. พระนคร
4.มทร. อีสาน
5.มทร. ล้านนา
6.มทร.รัตนโกสินทร์
7.มทร.ตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย
8.มทร. ธัญบุรี
9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
*****
ซึ่งการแข่งขันนั้น ให้ออกแบบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การเล่น ของเด็กนักเรียนชั้นประถม และจะมีการนำงานออกแบบที่ได้รับรางวัลไปสร้างเป็นต้นแบบสนามเด็กเล่นเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาสในหลายแห่งต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา