โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตร สถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตร สถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 1) นายพุฒิพงศ์ แผ่นทอง ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2) น.ส.อภิญญา สิทธิสงคราม ผู้ร่วมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3) นายวรพ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา