โลโก้เว็บไซต์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา