โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพเล่าเรื่อง” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพเล่าเรื่อง”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพเล่าเรื่อง” หรือ “Every Picture Tells A Story”
โจทย์
ผู้ส่งผลงานต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพ (ความละเอียด 1200 KB) ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูด พร้อมระบุแรงบันดาลใจและคำบรรยายสั้นๆ ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
เงื่อนไขการประกวด
• ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน: นักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
• ส่งผลงาน ได้คนละ 1 ผลงาน (หรือ 1 ภาพเท่านั้น)
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล อายุ คณะที่เรียน ชั้นปี และมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
สามารถส่งผลงานผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
● เว็บไซต์: www.ngthai.com
● อีเมล: ngthai@amarin.co.th
● ส่งผลงานทางไปรษณีย์: โดยให้บันทึกไฟล์ภาพลงแผ่นซีดีแล้วส่งมาที่ฝ่ายการตลาดฯ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 378 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เริ่มรับผลงาน: 1 กรกฎาคม 2559
หมดเขตรับผลงาน: 31 กรกฎาคม 2559
#everypicturetellsastory #NGThai #OLYMPUS #ภาพเล่าเรื่อง
--------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา