โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธารามมหาวิหาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธารามมหาวิหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดยท่านคณบดีคณะศิลปกรรมฯ ผศ.ถาวร , ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในประเพณีเข้าพรรษา

โดยจัดถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมื่อวันพุธที่ 13 กค 59 เวลา 08.09 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา