โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วาสนา  สายมา เจ้าของผลงาน  “โคมไฟปะการัง” ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ  Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.วาสนา สายมา เจ้าของผลงาน “โคมไฟปะการัง” ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.วาสนา  สายมา  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าของผลงาน  “โคมไฟปะการัง”

ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ

Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange  ณ เมืองเอดินเบอระ สก็อตแลนด์ และงาน  ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ค. 2559

แสดงผลงาน Clerkenwell Design Week ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24-27  พ.ค. 2559

เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ และบริติช เคานซิล ประเทศไทย โดยมีคุณแสงรวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์

และดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุน

ทั้งนี้ ผลงานที่นำมาจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา