โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาออกแแบบสื่อสาร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ประเภทอุดมศึกษา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาสาขาออกแแบบสื่อสาร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ประเภทอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายสุรพงษ์ เหลืองลานนา และ นายฉัตรพล ประสบโชคชัย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานหนังสั้นวิทยาศาสตร์เรื่อง Tree of Savior ในการประกวดโครงการ Short Science Film ประจำปี 2558 ประเภทอุดมศึกษา จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา