โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เจ้าของรางวัล ThaiStar/AsiaStar Packaging เข้านำเสนอผลงานการออกแบบต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เจ้าของรางวัล ThaiStar/AsiaStar Packaging เข้านำเสนอผลงานการออกแบบต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 913 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย อาจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์ นำนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) และการประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2558 (AsiaStar Packaging Awards 2015) ประกอบด้วย นางสาวโสรยา กันใจ, นางสาวอโณทัย คุณา และนายกรกช ปั้นลอย นำเสนอผลงานการออกแบบต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ลานหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ตามคำเชิญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของงานบรรจุภัณฑ์ไทย ที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้ทัดเทียมระดับสากล


คลังรูปภาพ : ThaiStar/AsiaStar Packaging


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา